Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister
– särskilt om Internetrelaterade intrång
   
 
Författare:Maunsbach Ulf
Titel:Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång
Utgivningsår:2005
Omfång:362 sid.
Förlag:Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
ISBN:9162864556
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Immaterialrätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag
Informationssamhället och den digitala revolutionen medför en stor ökning av antalet gränsöverskridande transaktioner. Den ökande transaktionsintensiteten medför också större risker för innehavare av skyddade varumärken. Tydligast exemplifieras problemen på varumärkesrättens område med användandet av domännamn. I denna avhandling analyserar Ulf Maunsbach i vilken utsträckning gränsöverskridande varumärkestvister kan prövas av svenska domstolar.

Avhandlingen visar bl.a. att:
- Internet inte medför några stora förändringar när det gäller svenska domstolars behörighet att ta upp gränsöverskridande varumärkestvister till prövning. Däremot innebär Internet rent allmänt att aktörer och aktörers handlingar kan bli svårare att lokalisera.
- De regler som gäller för fastställande av svenska domstolars behörighet att pröva gränsöverskridande tvister är allmänt sett funktionella och tydliga. Däremot kvarstår en del tolkningsproblem, inte minst när det gäller hanteringen av tvister på immaterialrättens område.
 
  © 2017 Jure AB