Demokratirådets rapport 2005 - Mediernas integritet
   
 
Författare:Petersson Olof , Djerf-Pierre Monika , Strömbäck Jesper , Weibull Lennart
Titel:Demokratirådets rapport 2005 - Mediernas integritet
Utgivningsår:2005
Omfång:193 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355100
Serie:Demoktratirådets rapport nr. 2005
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag
Fri och oberoende journalistik har stor betydelse för demokratin. Demokratirådet 2005 undersöker hur svenska medier fungerar när det gäller regelverk, granskning och ansvarsutkrävande. Analysen omfattar mediesystemet, medieföretagen, redaktionerna och journalisterna.

Rapporten konstaterar att medierna i dag befinner sig under stark press, inte minst till följd av den hårdnande konkurrensen. Demokratirådet lägger fram ett antal förslag om hur medierna kan stärka sin integritet.
 
  © 2017 Jure AB