Rättsliga ramar för internationella affärer
– En översikt
   
 
Författare:Gorton Lars , Henriksson Lars
Titel:Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:350 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139011364
Serie:Mercurius nr. 1
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 620 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas olika rättsliga frågor i anslutning till internationell handel. Här diskuteras i någon omfattning de övergripande internationella regelverken avseende relationen mellan stater (WTO och EU). I centrum för framställningen finns dock frågeställningar som berör sådana företag som ägnar sig åt export, import eller investeringar på en främmande marknad. Främst diskuteras avtalsrättsliga relationer och olika kontraktstyper, t.ex. agent- och återförsäljaravtal, licensavtal, samarbetsavtal och transportavtal. Boken innehåller en genomgång av samspelet mellan olika förhållanden som köp, transport, betalning (inte minst remburs) och försäkring. De refererade rättsfallen syftar till att illustrera vissa lösningar som går att finna i framför allt engelsk och amerikansk common law. Boken innehåller också litteraturhänvisningar. Denna andra upplaga innehåller betydande förändringar i förhållande till den första upplagan.
 
  © 2017 Jure AB