Rättvist underhållsbidrag till barn
   
 
Författare:Schiratzki Johanna
Titel:Rättvist underhållsbidrag till barn
Utgivningsår:2005
Omfång:92 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785998
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag
Denna bok är såväl en handbok som ett debattinlägg om föräldrars ansvar för sina barns försörjning efter skilsmässa eller separation.

I boken ges en sammanställning av lagstiftning och andra rättskällor rörande underhållsbidrag till barn, inklusive en undersökning av 2004 års tingsrättsdomar om underhållsbidrag till barn. Här analyseras rättsfrågor om exempelvis standardtillägg och föräldras ansvar för barns försörjning vid växelvist boende.

De brister som genomgången blottar är omfattande. Här presenteras därför förslag till förändring för att komma tillrätta med de orättvisor som det nuvarande systemet ger upphov till, för barn och underhållsskyldiga föräldrar.
 
  © 2017 Jure AB