Förmyndare god man och förvaltare
– En information jämte föräldrabalken 9-16 kap. m.m. : Gällande lydelse den 1 januari 2005
   
 
Författare:Sehlin Eric
Titel:Förmyndare god man och förvaltare – En information jämte föräldrabalken 9-16 kap. m.m. : Gällande lydelse den 1 januari 2005
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:82 sid.
Förlag:Kommentus
ISBN:917345169X
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 133 SEK exkl. moms
I denna bok redogörs för den praktiska innebörden av stadgarna i förmyndarskapslagstiftningen. Bl.a. behandlas föräldraförvaltning, förordnad förmyndare, kontrollerad förvaltning och rätten för förmyndare att vidta olika förvaltningsåtgärder.
 
  © 2017 Jure AB