Praktisk Fastighetsjuridik
– Handbok vid överlåtelse av bostäder
   
 
Titel:Praktisk Fastighetsjuridik – Handbok vid överlåtelse av bostäder
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:394 sid.
Förlag:Mäklarsamfundet
ISBN:9188084213
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Som fastighetsmäklare ställs man ofta inför problem inom en mängd fastighetsrättsliga områden och kraven på kunskap är stora. Detsamma gäller även företrädare för andra yrkesgrupper som i olika avseenden kommer i kontakt med frågor kring överlåtelse av bostäder.

I denna bok behandlas flertalet av dessa ämnesområden, såsom regler för fast och lös egendom, panträtt, olika former av nyttjanderätt, servitut m.m. En central frågeställning har bestämmelserna kring överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter och därmed förknippade problem som formkrav och felregler.

Boken innehåller en redogörelse för fastighetsmäklarlagen och övriga regler kring mäklartjänster och här finns även huvuddelen av Mäklarsamfundets standardblanketter med tillhörande kommentarer.
 
  © 2017 Jure AB