CMR
– Contracts for the International Carriage of Goods by Road
   
 
Författare:Messent Andrew , Glass David A.
Titel:CMR – Contracts for the International Carriage of Goods by Road
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:375 sid.
Förlag:Lloyds of London Press
ISBN:185978593X
Produkttyp:Inbunden
Serie:Lloyd's Shipping Law Library
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 2726 SEK exkl. moms
Nu har en ny upplaga utkommit av standardverket rörande CMR, konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg. Konventionens betydelse har ökat genom åren. När första upplagan utkom 1986 hade 23 stater ratificerat konventionen, 1995 hade antalet ökat till 33 och år 2000 uppgick antalet till 42. I boken kommenteras konventionen paragraf för paragraf med rikliga hänvisningar till europeisk praxis. Författarna beskriver problemområden och ger förslag till tänkbara lösningar.

Andrew Messent är delägare vid Holmes Hardingham i London och David A. Glass är verksam vid Cardiff Law School.

Innehållsförteckning:
Preface to the Third Edition
Preface to the Second Edition
Preface to the First Edition
Table of cases
Table of European cases
Table of legislation
Table of conventions etc
Table of abbreviations
Introduction
Scope of the application of the convention
Combined transport
Carrier's liability for third parties
Documentation
The performance of the carriage
Liability of the carrier
Delay, non-delivery and cash on delivery
Dangerous goods
Compensation
Claims and actions
Successive carriage
Derogation from the convention
Appendices
Carriage of Goods by Road Act 1965
The French text of the convention
IRU form of CMR consignment note
FTA/RHA/SITPRO form of CMR consignment note
Lloyd's goods in transit (CMR) policy
Index
 
  © 2017 Jure AB