EØS-rett
   
 
Författare:Sejersted Fredrik , Arnesen Finn , Rognstad Ole-Andreas , Foyn Sten , Kolstad Olav
Titel:EØS-rett
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:683 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:8215001270
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 778 SEK exkl. moms
EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Boka behandler både det institusjonelle systemet i EU og EØS, de generelle rettskildespørsmål avtalen reiser, og den materielle EØS-retten, med vekt på reglene om de fire friheter og konkurranseretten.

Denne andre reviderte utgaven er utvidet og oppdatert, slik at den fortsatt fremstår som den sentrale fremstillingen av EØS-retten og dens innvirkning på norsk rett.

EØS-rett har vært pensumlitteratur ved alle de juridiske lærestedene siden den utkom første gang i 1995. Den har også fungert som et standardverk for praktiserende jurister, både i domstoler, forvaltning og næringsliv.
 
  © 2017 Jure AB