Prop. 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd
   
 
Titel:Prop. 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd
Utgivningsår:2005
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:13
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB