Arbetsmiljölagen
– en översikt
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Arbetsmiljölagen – en översikt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:90 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107728
Ämnesord:Arbetsrätt

SLUT på förlag
Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att åstadkomma en så bra arbetsmiljö som möjligt. Denna bok är skriven för var och en som önskar få en inblick i lagens praktiska innebörd.

Ur innehållet:
1. Arbetsmiljölagens utgångspunkter
2. Det praktiska arbetsmiljöarbetet - olika roller i arbetsmiljöarbetet
3. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
4. Systematiskt arbetsmiljöarbete - kvalitetssäkring av arbetsmiljön
5. Arbetsmiljöansvar för andra än arbetsgivare
 
  © 2017 Jure AB