Regeringsrättens avgöranden i litteraturen 1970-1992
   
 
Författare:Berglöf Sigvard , Wadell Ulla
Titel:Regeringsrättens avgöranden i litteraturen 1970-1992
Utgivningsår:2001
Omfång:597 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139003981
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 171
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 1178 SEK exkl. moms
Detta är en sammanställning över den litteratur där Regeringsrättens (RR) avgöranden behandlas. Boken består av ett kronologiskt register över rättsfallen år 1970-1992 med litteraturhänvisningar samt ett sak- och sökordsregister. I det kronologiska rättsfallsregistret presenteras varje rättsfall i fyra avsnitt: (1) Rättsområde, (2) Allmänt om rättsfrågan i det aktuella målet, (3) Utförligare redovisning av målet samt (4) Litteraturhänvisningar. I sak- och sökordsregistret anges även rättsfallets nummer i Regeringsrättens årsbok.
 
  © 2017 Jure AB