Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet
Utgivningsår:1998
Omfång:354 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139003302
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Detta är en djupgående undersökning av under vilka förutsättningar en mellanmans kunskaper tillräknas huvudmannen. Vidare behandlas under vilka förutsättningar mellanmannens goda tro får vika för huvudmannens onda tro. Dessutom analyseras vad som krävs för att organledamots kunskap skall vara lika med den juridiska personens kunskap. Undersökningen har en komparativ inriktning. Dansk, norsk och i viss mån finsk rättspraxis och doktrin behandlas i stor utsträckning. Dessutom uppmärksammas även amerikansk, engelsk och tysk rätt.
 
  © 2017 Jure AB