Avtalslagen 90 år
– Aktuell nordisk rättspraxis
   
 
Författare: Flodgren Boel , Gorton Lars , Lindell-Frantz Eva , Samuelsson Per
Titel:Avtalslagen 90 år – Aktuell nordisk rättspraxis
Utgivningsår:2005
Omfång:498 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139011437
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Avtalslagen, som i Sverige antogs år 1915, och som alltså nu firar 90 år, har i stort sett samma innehåll och ålder i alla de nordiska länderna. Att lagen överlevt så länge beror på att den flexibelt kunnat anpassas till det ekonomiska livets utveckling; dels genom att den kompletterats med en ny generalklausul, vilket i Sverige skedde år 1976, dels genom att domstolarna i sin dömande verksamhet klargjort hur lagen skall tillämpas och tolkas i oklara fall.

I denna bok analyserar nordiska jurister avtalslagen och avtalsrätten utifrån viktiga rättsfall från domstolar och skiljenämnder i de olika nordiska länderna. Härigenom innebär den ett tillskott till klarläggandet av dagens nordiska avtalsrätt och ger därmed också vägledning för hur avtalsrättsliga frågor kan komma att avgöras i framtiden. Boken har intresse för alla som praktiskt och teoretiskt arbetar med avtal rörande ekonomiska uppgörelser och som därför vill följa med i avtalsrättens utveckling.
 
  © 2017 Jure AB