Mellan makten och menigheten
– Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige
   
 
Författare:Harnesk Börje , Taussi Sjöberg Marja
Titel:Mellan makten och menigheten – Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige
Utgivningsår:2001
Omfång:275 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190632
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättshistoriska skrifter nr. 1
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 209 SEK exkl. moms
Innehåll:
- Pia Letto-Vanama: Tingsgemenskapens rätt. Rättskipning före stabiliseringen av den statliga konfliktlösningen.
- Mats Hallenberg: Piskan och moroten - om fogdarnas handel och vandel under tidig vasatid.
- Tord Theland: Från Trondheims län till Härnösands hövdingadöme; den svenska centralmaktens integration av Jämtland efter freden i Brömsebro 1645.
- Marie Lennersand: Gråkappor på riktigt. Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen.
- Petri Karonen: Borgmästare mellan staten och stadssamhället. Förvaltnings- och rättskulturer i det svenska rikets städer under stormaktstiden.
- Pär Frohnert: Kronan, individen och lokalsamhället - förvaltningen som forum för konflikthantering i Sverige 1600-1800.
- Martin Hårdstedt: De dubbla rollernas problematik. Landshövdingen Pehr Adam Stromberg och krigsansträngningarna i Västerbotten under kriget 1808-09.
- Maria Cavallin: En ämbetsmans hederliga leverne: synen på den svenska ämbetsmannen i en pamflettdebatt 1764-65.
- Peter Lindström: Prästvalen - en del i majoritetsprincipens etablerande i Sverige under 1700-talet.
- Christer Karlsson: Staten och experterna. Kungl. Vetenskapsakademien som sakkunniginstitut under 1700-talet.
 
  © 2017 Jure AB