Rättslig integration och pluralism
– Nordisk rättskultur i omvandling - Rättshistoriskt seminarium för yngre nordiska forskare med anledning av professor Kjell Å Modéers sextioårsdag
   
 
Titel:Rättslig integration och pluralism – Nordisk rättskultur i omvandling - Rättshistoriskt seminarium för yngre nordiska forskare med anledning av professor Kjell Å Modéers sextioårsdag
Utgivningsår:2001
Omfång:216 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190667
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättshistoriska skrifter nr. 3
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 185 SEK exkl. moms
Innehåll:
- Henrik Forshamn: 'Law' as Historian's Construct. Or 'History' as Lawyer's Construct. Or, a Study of Legal Theory in Legal History.
- Görel Granström: Det är Guds vilja att man ska leva ifred med sin nästa och älska varandra.
- Pernille Ulla Knudsen: Byfogedembedets udvikling i 1700-tallets Danmark.
- Mia Korpiola: Fördelningen av domsmakten mellan kyrkan och staten avseende äktenskapsrätt och sexualbrott i Sverige cirka 1200-1620.
- Toomas Kotkas: Benådningsinstitutionen och den moderna rätten.
- Max Lyles: Uppsalaskolans kritik av den ologiska, overkliga och metafysiska rättsvetenskapen.
- Per Nilsén: Jacob Wilde, Aristoteles, det besvärliga konungsliga enväldet, oförstående utlänningar och frihetstidens statsrättsdoktrin.
- Ann-Christine Petersson Hjelm: Kriminalvetenskapliga inslag i svensk straffverkställighet.
- Patrick Reslow: Rättspolitik och judiciell kontroll.
- Elsa Trolle Önnerfors: Svenska domstolsbyggnader 1680-2000.
 
  © 2017 Jure AB