Informasjonssikkerhet
– Rettslige krav til sikker bruk av IKT
   
 
Författare:Jansen Arild , Schartum Dag Wiese
Titel:Informasjonssikkerhet – Rettslige krav til sikker bruk av IKT
Utgivningsår:2005
Omfång:352 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:8245002747
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 582 SEK exkl. moms
Alle virksomheter i Norge har plikt til å følge minst ett regelverk vedrørende informasjonssikkerhet. Denne boken er skrevet for å formidle innholdet av reglene på en måte som ikke krever spesiell juridisk kompetanse. Dessuten formidler den generell kunnskap om sikkerhetstenkning, -metodikk og -teknikker, noe som gjør det lettere å forstå de teknologiske implikasjonene.
Boken omfatter regelverk vedrørende
o Sikring av personopplysninger
o Sikker kommunikasjon med og i offentlig forvaltning
o Elektroniske signaturer (jf. lov om elektroniske signaturer)
o Krav til informasjonssikkerhet i finansnæringen
o Sikkerhetsloven og forskrift om informasjonssikkerhet
o Opphavsrettslige regler vedrørende informasjonssikkerhet
o Straffelovens bestemmelser vedrørende datakriminalitet

Boken er den første og eneste samlede fremstillingen av regelverk om informasjonssikkerhet i Norge og egner seg godt både som oppslagsverk og som pensum ved universiteter og høyskoler. Den er skrevet for teknisk personale og ledelse som har ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten i informasjonssystemer, og er egnet for jurister som skal gi råd til virksomheters arbeid med informasjonssikkerhet.

Foruten redaktørene bidrar spesialrådgiver Frank Robert Berg (Kredittilsynet), professor Jon Bing (UiO), førsteamanuensis Lee A. Bygrave (UiO), seniorrådgiver Amund Eriksen (Statskonsult), rådgiver Peter Lenda (Post- og teletilsynet), stipendiat Rolf Riisnæs (UiO) og seniorrådgiver Annikken Seip (Kredittilsynet).

Boken er redigert av førsteamanuensis dr.scient. Arild Jansen og professor dr.juris. Dag Wiese Schartum, begge ansatt ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.
 
  © 2017 Jure AB