Arvsrätt
– En lärobok om arv, boutredning och arvskifte
   
 
Författare:Saldeen Åke
Titel:Arvsrätt – En lärobok om arv, boutredning och arvskifte
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:168 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786145
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag
I denna bok behandlas frågor om arv, boutredning och arvskifte.
• allmänna förutsättningar för arvsrätt
• arv p.g.a. släktskap eller adoption
• efterlevande makes arvsrätt
• Allmänna arvsfondens arvsrätt
• förskott på arv
• laglott
• förverkande och preskription av arvsrätt
• dödsbo och dödsboförvaltning
• bouppteckning
• den dödes skulder
• verkställighet av legat och ändamålsbestämmelser
• arvskifte och avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
 
  © 2017 Jure AB