God arbetsmiljö
   
 
Författare: Westergren Annika , Englund Thomas
Titel:God arbetsmiljö
Utgivningsår:2006
Omfång:237 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9189600495
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 269 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas på ett brett sätt de faktorer som påverkar arbetsmiljön på företagen. Det gäller inte minst personalpolitiken, som på senare år uppmärksammats allt mer som betydelsefull i arbetet med att undvika ohälsa. Även diskrimineringsfrågorna och arbetstidsreglerna behandlas, eftersom dessa utgör en viktig del i företagens arbetsmiljö. Företagens ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen beskrivs utförligt, liksom avdrags- och skattereglerna inom området. Boken kompletteras av flera praktiska checklistor, blanketter och formulär. Lagtexter och de viktigaste föreskrifterna finns som bilagor.
 
  © 2017 Jure AB