Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer
   
 
Författare:Wallin Bo-Göran
Titel:Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer
Utgivningsår:2006
Omfång:357 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913910821X
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 630 SEK exkl. moms
Denna bok handlar om förarbetet för att lansera en ny produkt. Det är en unik, rikt illustrerad praktisk handledning om hur man skyddar produkterna. Här beskrives även vilka möjligheter som immaterialrättsskyddets olika delar erbjuder i produktutvecklings- och marknadsföringssammanhang.

Ur innehållet: Patent. Formgivningsskydd. Varumärken. Associationsrätt och firmarätt. Upphovsrätt. Skydd av kretsmönster. Växtförädlarrätt. Immaterialrätten, arbetsgivaren och arbetstagaren. Konkurrensrätt. Marknadsrätt. Industrispionage och företagshemligheter. Rättegångar. Databassökningar. Förhandlingar och avtal.
 
  © 2017 Jure AB