Affärsjuridiska uppsatser 2004
– Vingestipendiet
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2004 – Vingestipendiet
Utgivningsår:2006
Omfång:268 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786080
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 361 SEK exkl. moms
Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2004:
• Personligt betalningsansvar enligt ABL 13 kap 17 § – ett oklart rättsläge? Katrin Björklund
• Varannan damernas? En studie om könskvotering till bolagsstyrelser, Lars Jeppsson
• Avtalsmekanismerna vid offentliga uppköpserbjudanden, Mikael Kowal
• Vinstandelsstiftelser – spörsmål kring obligatoriskt och optionellt förvaltade vinstandelar, Andreas Svensson

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond vid universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg har inrättats för att årligen utdela stipendium till student, som skrivit examensarbete inom det affärsjuridiska området, vilket kan gagna det praktiska rättslivet.
 
  © 2017 Jure AB