SCB Rikets indelningar 2006
– Årsbok över regionala indelningar med koder, postadresser, telefonnummer m.m.
   
 
Titel:SCB Rikets indelningar 2006 – Årsbok över regionala indelningar med koder, postadresser, telefonnummer m.m.
Anmärkning:Inklusive CD-skiva. Efter år 2006 kommer utgivningen av boken att upphöra. Innehållet kommer istället att återfinnas på internet.
Utgivningsår:2006
Omfång:167 sid.
Förlag:Statistiska centralbyrån
ISBN:916181301X
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag
Detta är en årsbok med cd, som innehåller uppgifter om Sveriges indelningar. Här finns aktuella adresser, telefon- och faxnummer samt kodbeteckningar för ett stort antal regionala myndigheter. Uppgifter om församlingar finns också med. Vidare redovisas indelningsändringar sedan föregående år, A- och H-regioner, lokala arbetsmarknader, kommundels-/stadsdelsnämnder, kommunalförbund, Svenska Kommunförbundets kommungrupper (reviderade fr.o.m. 1 jan 2006), postnummerområden samt EU:s NUTS-områden i Sverige. En karta över Sveriges kommuner ingår också. I boken finns post- och webbadresser, medan e-postadresserna har lagts på den medföljande cd-skivan. Denna innehåller vidare dels hela boken i PDF-format - med sökmöjligheter och länkar - dels annat kompletterande material, som filer och kartor över olika indelningar. Fleranvändarlicens för cd:n kan erhållas mot ersättning (kontakta Jure för mer information, tel. 08-6620080).
 
  © 2017 Jure AB