Dansk eller fremmed ret i ansættelsen
– ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål
   
 
Författare:Hansen Lone L.
Titel:Dansk eller fremmed ret i ansættelsen – ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål
Utgivningsår:2005
Omfång:136 sid.
Förlag:Gjellerup
ISBN:8713049089
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 445 SEK exkl. moms
"Dansk eller fremmed ret i ansættelsen
- ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål" gennemgår de centrale bestemmelser og principper, der er afgørende for, hvilket lands regler et ansættelsesforhold med tilknytning til flere lande er underlagt.

Bogen behandler de bestemmelser i EU-kontraktkonventionen (Romkonventionen), der er centrale for ansættelsesforhold, herunder betydningen af det sædvanlige arbejdssted, midlertidig beskæftigelse i et andet land, internationalt ufravigelige lovbestemmelser, virkningerne af, i hvilket land en tvist mellem parterne kommer til pådømmelse mv.

I bogen behandles endvidere betydningen af lovvalgsaftaler, der på det ansættelsesretlige område ofte får helt andre konsekvenser, end parterne havde forventet. Bogen påviser risici og muligheder i denne sammenhæng.

Endelig behandles de meget komplekse bestemmelser i EU’s udstationeringsdirektiv og deres gennemførelse i dansk ret.
 
  © 2017 Jure AB