FAR SRS Testa den interna kontrollen 2006
   
 
Titel:FAR SRS Testa den interna kontrollen 2006
Anmärkning:Ny CD-ROM utkommer preliminärt i juni 2006.
Utgivningsår:2006
Omfång:256 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9189678389
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 425 SEK exkl. moms
God intern kontroll behövs i alla företag. Ett bra system för intern kontroll motverkar att fel som görs i det dagliga arbetet leder till fel i redovisning, ekonomiska rapporter och beslutsunderlag.

Denna bok visar på många sätt att förbättra den interna kontrollen – även för det lilla företaget. Varje avsnitt inleds med beskrivningar av regelsystemet, dvs. de aktuella lagar och självregleringar som omfattar intern kontroll (inklusive COSO och SOX). Därefter följer ett stort antal frågor.
 
  © 2017 Jure AB