Narkotika
– dopningsmedel och hälsofarliga varor
   
 
Titel:Narkotika – dopningsmedel och hälsofarliga varor
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:57 sid.
Förlag:Mediahuset
ISBN:9187514214
Ämnesord:Övrigt

Pris: 255 SEK exkl. moms
Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.

Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier. Vanliga kroppsliga och psykiska symptom på drogrus redovisas i checklistor. Ett särskilt avsnitt ägnas åt upptäckt av drogmiss­bruk.

I denna åttonde omarbetade upplaga har avsnitten om läkemedel respektive upptäckt av drogmissbruk utökats, preparatredovisningarna aktualiserats, ett avsnitt om drogning har tillfogats och bilder bytts ut. Alla sakuppgifter är aktuella per den 1 september 2005.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en unik översikt över drogområdet. Den är lämplig vid grundläggande undervisning inom skola, socialtjänst, frivilligt arbete, polisväsende, säkerhetsverksamhet, företagshälsovård, personalarbete samt lärar- och ungdomsledarutbildning.
 
  © 2017 Jure AB