Materiell konkursrätt
– konkursfordringarna, solidariskt ansvar, kvittning, konkursegendomen, återvinning m m
   
 
Författare:Walin Gösta
Titel:Materiell konkursrätt – konkursfordringarna, solidariskt ansvar, kvittning, konkursegendomen, återvinning m m
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1987
Omfång:286 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118678513
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 105
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag
Här behandlas ingående vilka fordringar som får bevakas i konkurs, solidariskt betalningsansvar, kvittning i konkurs, vilken egendom som ingår i konkurs och återvinningsreglerna.
 
  © 2017 Jure AB