KURS: Företag i kris – Kontrollbalansplikt och ansvarsfrågor enligt 25 kap. i aktiebolagslagen
– Kurs i Stockholm 19 november 2015
   
 
Titel:KURS: Företag i kris – Kontrollbalansplikt och ansvarsfrågor enligt 25 kap. i aktiebolagslagen – Kurs i Stockholm 19 november 2015
Anmärkning:Kursledare: Bertil Oppenheimer, auktoriserad revisor
Utgivningsår:2015
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSFIK061
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

Pris: 5400 SEK exkl. moms
Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, advokater, bolagsjurister och andra personer som arbetar med olika ansvars- och likvidationsfrågor

Kursledare:
Bertil Oppenheimer, auktoriserad revisor vid BDO Mälardalen AB har lång erfarenhet av rådgivning till företag och företagare. Han är medförfattare till boken Företag i kris som kom ut i en femte upplaga hösten 2013.

INNEHÅLL:

Reglerna om ansvar för styrelse, revisorer och aktieägare har stor betydelse. Kursen ger en praktisk genomgång av det komplicerade regelsystemet i dess aktuella utformning. Stor vikt läggs vid den rättspraxis som framkommit då olika ansvarsfrågor varit uppe till bedömning i domstol. Ansvarsfrågornas reglering i aktiebolagslagen beaktas genomgående.

Juristen/revisorn/redovisningskonsulten möter som konsult frågor om dessa regler från olika håll: företagsledaren med problem i det egna företaget, leverantörer och kreditgivare. Konkursförvaltare skall i aktiebolagskonkurser bl.a. ta ställning till tidpunkten för skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Kursinnehållet är därför även av värde för de som sysslar med eller utövar tillsyn över konkursförvaltning.

Kursinnehållet omfattar bland annat förfarandet enligt lagstiftning och rekommendationer, värderingsfrågor, rättsfall och disciplinavgöranden.


KURSEN GER DELTAGARNA:

– En ordentlig genomgång av 25 kap. i aktiebolagslagen med praktiska exempel från rättspraxis samt tillfälle att ställa frågor.
– Möjlighet att ställa specifika frågor till kursledaren och till andra deltagare om sina egna problem inom detta område.
– Omfattande kursdokumentation bestående av boken Företag i kris, femte upplagan, samt en kurspärm med mycket referensmaterial för att kunna lösa egna problem i verksamheten.
– Deltagarna ombeds ta med FARs Samlingsvolym 2015 del 1 och 2 till kursen. De som inte har tillgång till samlingsvolymerna ges möjlighet att köpa dem till ett mycket förmånligt pris.


PROGRAM:

08.30–09.00 Registrering, kaffe och smörgås
09.00–09.15 Introduktion och presentation
09.15–12.30 Regelverket kring likvidation och ansvar i aktiebolag
– Definitioner och begrepp
– Regelverket – lagstiftning och rekommendationer (för revisorer och redovisningskonsulter)
– ”Ormen” schematisk framställning av lagstiftning, tidsfrister och personligt betalningsansvar
– Kapitaltillskott – möjliga åtgärder vid kapitalbrist
(Kaffe 10.30)
12.00–13.00 Lunch
13.00–17.00 Ansvar
Värderingsfrågor, redovisningsanvisningar
Begreppet uppkommande förpliktelser
Skatteansvar
Försenade årsredovisningar
Revisorn
– Revisorns roll
– Revisorns uppgifter
– Revisorns ansvar
– Disciplinavgöranden hos Revisorsnämnden
(Kaffe 15.00)
17.00 Avslutning


Tid: 19 november 2015, kl. 8.30-17.00.

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Kursavgift: 5 400 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation inkl. boken ”Företag i kris.

Sista anmälningsdag: 12 november 2015

Kontakta oss för ytterligare information.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post:olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB