Den europæiske forfatningskamp
– før, under og efter 2 x nej
   
 
Författare:Wind Marlene
Titel:Den europæiske forfatningskamp – før, under og efter 2 x nej
Utgivningsår:2006
Omfång:152 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:8761913367
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 292 SEK exkl. moms
Frankrigs og Hollands nej til EU-forfatningen i første halvår af 2005 sendte EU ud i en af sine allerværste kriser. "Den europæiske forfatningskamp" beskriver forfatningstraktatens historiske og idémæssige baggrund og ser i krystalkuglen for at tegne et billede af fremtidens EU. Bogen præsenterer forfatningens centrale og mest kontroversielle elementer, herunder charteret for grundlæggende rettigheder, institutionernes nye magtbalance, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og gør rede for menneskerettighederne som forfatningstraktatens mest centrale omdrejningspunkt.

Forfatteren behandler og kommer med bud på følgende centrale spørgsmål:
- Er forfatningen død eller vil den leve videre i en ny form? - 7 scenarier for EU's fremtid
- Hvordan udfordrer EU og forfatningen den danske måde at tænke demokrati på?
- Går EU's udvidelsesproces i stå eller får vi et EU i flere hastigheder?
- Hvad gør vi med den stigende folkelige skepsis - og har EU overhovedet et demokratisk underskud?

Bogen henvender sig til alle, der vil vide mere om forfatningstraktatens idémæssige og historiske ophav. Med sit nye perspektiv på forfatningen og EU's fremtid vil bogen give studerende, undervisere på videregående uddannelser, politikere og forskere ny viden om Danmarks rolle i det europæiske samarbejde.

Marlene Wind, Ph.D., er lektor på Københavns Universitet i international politik med speciale i EU.
 
  © 2017 Jure AB