Prop. 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
   
 
Titel:Prop. 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
Anmärkning:Se även SOU 2004:81.
Utgivningsår:2006
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:124
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB