Utlandsarbete
– och utländska anställda i Sverige
   
 
Författare:Broberg Anette
Titel:Utlandsarbete – och utländska anställda i Sverige
Utgivningsår:2006
Omfång:220 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:917027469X
Ämnesord:Arbetsrätt , Skatterätt

SLUT på förlag
Detta är en praktisk handbok för arbetsgivare som sänder ut personal för utlandsarbete eller som har utländska anställda i Sverige. I boken visas bl.a. i vilket land arbetsgivaren skall betala socialavgifter, när skatteavdrag skall göras, när det blir SINK-beskattning samt när och vilken kontrolluppgift som skall lämnas. Du kan också läsa utförligt om förhållandet mellan svenska regler och de skatteavtal Sverige tecknat med andra länder, bl.a. i vilka situationer skatteavtal blir tillämpliga och hur de fungerar.

Ur innehållet:
- Interna skatteregler
- Vem skall betala skatt i Sverige?
- Sexmånaders- och ettårsregeln
- Avdrag för utländsk skatt
- Avräkning av utländsk skatt
- SINK och A-SINK
- Utländska experter m.fl.
- Dubbelbeskattning
- Att läsa skatteavtal
- Anmälan om in- och utflyttning
- Lön i utländsk valuta
- Preliminärskatt
- Socialavgifter
- Kontrolluppgifter
 
  © 2017 Jure AB