Regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009
Utgivningsår:2006
Omfång:303 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506095
Serie:Propositioner nr. 2005/06:95
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB