BRÅ rapport 2006:1 Konsten att läsa statistik om brottslighet
   
 
Titel:BRÅ rapport 2006:1 Konsten att läsa statistik om brottslighet
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:152 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138322536
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2006:1
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 204 SEK exkl. moms
I denna rapport ges vägledning i hur kriminalstatistiken skall tolkas när det gäller t.ex. skillnaden mellan faktisk och registrerad eller anmäld brottslighet, olika brottstyper och brottsutvecklingen som helhet. Här pekas på vikten av att uppmärksamma felkällorna. Här får du också en bild av rättsflödet och redogörs för möjligheterna att använda statistik för att belysa olika brottstyper.
 
  © 2017 Jure AB