Regeringens skrivelse 2005/06:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2005
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2005
Utgivningsår:2006
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506082
Serie:Propositioner nr. 2005/06:82
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB