Försäkring
– en introduktion
   
 
Författare:Löf Gunnar
Titel:Försäkring – en introduktion
Anmärkning:Förut hade boken titeln Går det på försäkringen? (IFU Förlag).
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:126 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144004885
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 244 SEK exkl. moms
Försäkringar spelar en allt större roll i våra liv samtidigt som lagar och avtal blir alltmer komplicerade. I denna bok redogörs på ett lättillgängligt sätt för huvuddragen i de vanligaste försäkringarna för privatpersoner samt förklaras ett antal begrepp som används i försäkringsbranschen. Huvuddelen av boken ägnas åt skadeförsäkring, men även det sociala skyddsnätet i Sverige beskrivs på ett överskådligt sätt. Skadeståndslagen, trafikskadelagen och de delar av den nya försäkringsavtalslagen, som behandlar konsumentförsäkring, finns med som bilagor i boken.
 
  © 2017 Jure AB