Prop. 2005/06:167 Skattelättnader för bilar i vissa miljöklasser
   
 
Titel:Prop. 2005/06:167 Skattelättnader för bilar i vissa miljöklasser
Anmärkning:Se även SOU 2002:64 och SOU 2004:63.
Utgivningsår:2006
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506167
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:167
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB