Prop. 1980/81:8 med förslag till utsökningsbalk
   
 
Titel:Prop. 1980/81:8 med förslag till utsökningsbalk
Utgivningsår:1980
Omfång:1247 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:198081008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 1980/81:8
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 839 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB