Rättsvetenskapens Princip
– Till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära
   
 
Författare:Sandström Marie
Titel:Rättsvetenskapens Princip – Till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära
Utgivningsår:2004
Omfång:291 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190713
Produkttyp:Inbunden
Serie:Rättshistoriskt bibliotek nr. 63
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 286 SEK exkl. moms
Marie Sandström är professor i rättshistoria vid Stockholms universitet. I sin vetenskapliga verksamhet har hon framför allt kommit att ägna sig åt den juridiska metodlärans utveckling från 1700-talet till nutid. Med utgångspunkt i de hävdvunna principerna för juridisk argumentation analyserar hon sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling som t.ex. rättens internationalisering, harmoniseringen av den europeiska privaträtten, kritiken av rättspositivismen och den juridiska doktrinens roll i rättskälleläran. För närvarande står frågan om den juridiska metodlärans förhållande till sociala faktorer - främst kön och klass - i fokus för hennes forskning. I föreliggande arbete behandlas rättsvetenskapens utveckling under 1800-talet och framväxten av den moderna juridikens systematiska ideal.
 
  © 2017 Jure AB