Separationsrätt
   
 
Författare:Walin Gösta
Titel:Separationsrätt
Utgivningsår:1975
Omfång:222 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9117570611
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 81
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Begreppet separationsrätt, vars syfte är att hindra ett visst ekonomiskt värde från att ingå i en viss förmögenhetsmassa, behandlas grundligt mot bakgrund av förarbeten och praxis.
 
  © 2017 Jure AB