Regionernas Europa
   
 
Författare:Karlsson Ingmar
Titel:Regionernas Europa
Utgivningsår:2006
Omfång:94 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355569
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 19
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 91 SEK exkl. moms
Begreppet regionernas Europa har blivit allt vanligare i diskussionen om Europas framtid. Det är emellertid långtifrån entydigt eller precist och kan därför tolkas på en rad olika sätt. För många är det en europeisk framtidsvision, för andra en mardröm och ett recept för konflikter.

I denna bok redovisas och definieras de olika regionbegreppen, presenteras debatten och beskrivs den roll som regionerna spelar i dagens europeiska politik.

Ingmar Karlsson är diplomat och författare. Han har tidigare skrivit ett antal böcker om europeiska frågor.
 
  © 2017 Jure AB