Samernas skatteland
   
 
Författare:Lundmark Lennart
Titel:Samernas skatteland
Utgivningsår:2006
Omfång:207 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190780
Serie:Rättshistoriska skrifter nr. 8
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 200 SEK exkl. moms
Lappskattelanden är ständigt aktuella i debatten om samernas rätt till land och vatten. Vilken rätt hade samerna till de familjeland som de skattade för i äldre tid? Hur kom det sig att denna mark började betraktas som kronans under 1800-talet? Begicks det rättsliga övergrepp mot samerna?

Lennart Lundmark har skrivit flera böcker om hur svenska staten agerade mot samerna i äldre tid. Nu kommer en som skildrar lappskattelandens hela historia. Den sträcker sig från mitten av 1500-talet till år 1928, då det sista lappskattelandet försvann i Västerbotten.
 
  © 2017 Jure AB