Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt
   
 
Författare:Pålsson Lennart
Titel:Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:264 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913901200X
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 187
Ämnesord:Familjerätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag
Familje- och arvsrättsliga frågor av internationell natur har fått starkt ökad betydelse under de senaste decennierna. Svensk rättspraxis på området har vuxit betydligt i omfattning och av flera skäl blivit mera svåröverskådlig. I denna bok ger författaren en samlad och systematisk framställning såväl av de allmänna domstolarnas som av förvaltningsrättslig praxis i ämnet. Även rättsfall från EG-domstolen beaktas, i den mån EG-rätten griper in i den svenska internationella familjerätten. Framställningen bygger på en fullständig genomgång av de relevanta rättsfall som finns publicerade i olika samlingar. Boken innehåller referat av och kommentarer till rättsfallen. Den är praktiskt inriktad och syftar även till att bidra till den vidare utvecklingen av ämnet.
 
  © 2017 Jure AB