FAR SRS Testa den interna kontrollen 2006 - CD-ROM
   
 
Titel:FAR SRS Testa den interna kontrollen 2006 - CD-ROM
Utgivningsår:2006
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9189678516
Produkttyp:Datamedia
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
CD-ROM innehåller boken Testa den interna kontrollen i PDF-format och testfrågor anpassade till ditt ordbehandlingsprogram, där de dessutom kan skräddarsys för det företag som skall testas. Genomgången kan samtidigt dokumenteras digitalt.
 
  © 2017 Jure AB