Tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom fastighetsbildning
– är gällande rätt användbar?
   
 
Författare:Julstad Barbro
Titel:Tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom fastighetsbildning – är gällande rätt användbar?
Utgivningsår:1994
Omfång:272 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175986671
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
 
  © 2017 Jure AB