Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans
   
 
Författare:Nergelius Joakim
Titel:Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans
Utgivningsår:1998
Omfång:273 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139201759
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 163
Ämnesord:EU-rätt

SLUT på förlag
Detta är en analys av i vilken utsträckning och på vilka områden som Amsterdamfördraget inverkar och ändrar på EU:s nuvarande maktbalans. Vidare diskuteras hur pass väl rustat EU är för den stundande utvidgningen och hur långt integrationen inom EU hunnit och bör gå i framtiden.
 
  © 2017 Jure AB