Sjöfraktavtal
   
 
Författare:Ihre Rolf
Titel:Sjöfraktavtal
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:460 sid.
Förlag:Advokatfirman Ihre
ISBN:917040061X
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

SLUT på förlag
Denna bok riktar sig till de personer som arbetar med befraktning och operation av fartyg, upphandling av sjötransporter, hantering av gods och fartyg, hamnverksamhet, mäkleri etc. Större delen av texten ägnas åt de etablerade befraktningsformerna och åt transportdokumenten. Även samordningen mellan köp och transport samt verksamheterna i hamnarna, mellanmännens arbeten m.m. behandlas.
 
  © 2017 Jure AB