Prop. 2006/07:6 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete
   
 
Titel:Prop. 2006/07:6 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete
Anmärkning:Se även Ds 2005:47.
Utgivningsår:2006
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:6
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 56 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB