Prop. 2006/07:33 Godkännande av utkast till rådets beslut om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
   
 
Titel:Prop. 2006/07:33 Godkännande av utkast till rådets beslut om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
Utgivningsår:2006
Omfång:109 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607033
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:33
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB