Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Lista Kommande:
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

Ny i kommunal verksamhet? (NY TITEL) — En guide för dig som undrar var du hamnat
Meier Helena
Jure, Offentlig rätt
52 sid, 2019, Preliminärt pris: 98 SEK exkl. moms   

Bokslutsboken 2019 (NY UTGÅVA) — Svensk Redovisning
Norstedts Juridik, Ekonomi
472 sid, 4 uppl, 2019, Preliminärt pris: 489 SEK exkl. moms   

Författningssamling i straffrätt 2019 (NY UTGÅVA)
Norée Annika, Martinsson Dennis, Andersson Malou
Norstedts Juridik, Straffrätt
8 uppl, 2019, Preliminärt pris: 297 SEK exkl. moms   

Vattenverksamhet (NY TITEL)
Larfeldt Alvén Agnes, Strömberg Rolf
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Miljörätt
254 sid, 2 uppl, 2019, Preliminärt pris: 910 SEK exkl. moms   

Handbok för ekonomiska föreningar (NY UPPLAGA)
Andersson Magnus, Karlsson Yngve
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
2 uppl, 2019, Preliminärt pris: 448 SEK exkl. moms   

Grundläggande rättigheter och juridisk metod (NY UPPLAGA)
Åhman Karin
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
2 uppl, 2019, Preliminärt pris: 224 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt 2019 - Aktuella lagtexter 1 januari 2019 (NY UTGÅVA) — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
140 sid, 44 uppl, 2019, Preliminärt pris: 95 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö 2019 (NY UTGÅVA) — Aktuella författningar 1 januari 2019
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
160 sid, 26 uppl, 2019, Preliminärt pris: 95 SEK exkl. moms   

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019 (NY UTGÅVA) — Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö
Bern Agneta, Sjöman Helene
Åhnberg, Arbetsrätt, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
80 sid, 4 uppl, 2019, Preliminärt pris: 95 SEK exkl. moms   

Preskription av skattefordringar (NY TITEL)
Morgell Nils-Bertil, Karlsson-Tuula Marie, Höglund Mats, Larsson Ylva
Norstedts Juridik, Skatterätt, Insolvensrätt
2019, Preliminärt pris: 504 SEK exkl. moms   

Försäkringsavtalsrätt (NY UPPLAGA)
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
4 uppl, 2019, Preliminärt pris: 1538 SEK exkl. moms   

Lagen om företagshemligheter (NY UPPLAGA)
Fahlbeck Reinhold
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
4 uppl, 2019, Preliminärt pris: 1399 SEK exkl. moms   

Vad händer vid konkurs? (NY TITEL) — En praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden
Benndorf Fredrik, Morgell Nils-Bertil, Ödén Hans
Norstedts Juridik, Insolvensrätt
184 sid, 2019, Preliminärt pris: 546 SEK exkl. moms   

Stiftelsehandboken (NY UPPLAGA)
Fagerberg Kerstin , Lindman Jan , Löfgren Lewin Brita , Sandell Ann-Catherine, Aamisepp Peter
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
3 uppl, 2019, Preliminärt pris: 407 SEK exkl. moms   

Samhället och de unga lagöverträdarna (NY UPPLAGA)
Clevesköld Lars, Thunved Birgit, Thunved Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Kriminologi
326 sid, 6 uppl, 2019, Preliminärt pris: 539 SEK exkl. moms   

Barnets bästa (NY UPPLAGA) — Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle
Singer Anna
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
7 uppl, 2019, Preliminärt pris: 602 SEK exkl. moms   

Nya sociallagarna (NY UPPLAGA) — Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019
Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
640 sid, 32 uppl, 2019, Preliminärt pris: 705 SEK exkl. moms   

Att skriva rätt (NY UPPLAGA) — Goda råd för att skriva uppsats i juridik
Önnerfors Elsa Trolle, Wenander Henrik
Norstedts Juridik, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
2 uppl, 2019, Preliminärt pris: 164 SEK exkl. moms   

Författningssamling i internationell privat- och processrätt (NY UPPLAGA)
Bogdan Michael, Lindskoug Patrik
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
286 sid, 5 uppl, 2019, Preliminärt pris: 266 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2 (NY UTGÅVA) — Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt
Munukka Jori, Sandstedt Johan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
436 sid, 6 uppl, 2019, Preliminärt pris: 335 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 (NY UPPLAGA) — Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
Munukka Jori, Sandstedt Johan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Krediträtt
365 sid, 6 uppl, 2019, Preliminärt pris: 335 SEK exkl. moms   

Bokföringsboken 2019 (NY UTGÅVA) — Svensk Redovisning
Norstedts Juridik, Ekonomi
606 sid, 2019, Preliminärt pris: 489 SEK exkl. moms   

Vad är rätt? (NY UPPLAGA)
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
112 sid, 3 uppl, 2019, Preliminärt pris: 197 SEK exkl. moms   

Upphandlingens grunder (NY UPPLAGA) — en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
Pedersen Kristian
Jure, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
244 sid, 5 uppl, 2019, Preliminärt pris: 336 SEK exkl. moms   

Kommunala aktiebolag (NY UPPLAGA) — en handbok
Kastberg Patrik
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
300 sid, 2 uppl, 2019, Preliminärt pris: 420 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

  © 2017 Jure AB