Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Propositioner
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Nästa
Sida 2 av 170

Prop. 2023/24:71 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
145 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:66 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
Regeringskansliet, Offentlig rätt
110 sid, 12024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:65 Samverkan om kontracykliska buffertvärden
Regeringskansliet, Offentlig rätt
37 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:64 Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Insolvensrätt, Offentlig rätt
208 sid, 2024, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:62 Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt, Övrigt
36 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:61 Sekretess för uppgifter om jägare hos länsstyrelsen och Polismyndigheten
Prodicta, Offentlig rätt
24 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:60 En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt
90 sid, 2024, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:57 Preventiva vistelseförbud
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
125 sid, 2023, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:55 Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar
Regeringskansliet, Marknadsrätt, Miljörätt, EU-rätt
36 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:54 Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror
Regeringskansliet, Offentlig rätt
52 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Förmögenhetsrätt
57 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:52 Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
23 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:50 En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
43 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:46 Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål
Regeringskansliet, Processrätt
47 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:43 Prövotid för körkortsbehörigheten AM
Regeringskansliet, Offentlig rätt
21 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:41 Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
37 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:40 Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Ekonomi
16 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:38 Riksdagens godkännande av överenskommelsen om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Regeringskansliet, Offentlig rätt
13 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:37 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
152 sid, 2023, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:36 Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
67 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:33 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
45 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner
Regeringskansliet, Skatterätt
1110 sid, 2023, Pris: 1264 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, Processrätt
480 sid, 2023, Pris: 425 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv
Regeringskansliet, EU-rätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:29 En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt
137 sid, 2023, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Nästa
Sida 2 av 170

  © 2017 Jure AB