Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 3 av 108

SOU 2000:106 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning
Fritzes, Offentlig rätt
493 sid, 2000, Pris: 254 SEK exkl. moms   

SOU 2000:107 Företagens syn på individuella kompetenskonton
Fritzes, Övrigt
60 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2000:108 Ett förbättrat djurskydd
Fritzes, Övrigt
57 sid, 2000, Pris: 81 SEK exkl. moms   

SOU 2000:109 En svensk hästpolitik
Fritzes, Övrigt
261 sid, 2000, Pris: 181 SEK exkl. moms   

SOU 2000:11 Finanssektorns framtid
Fritzes, Ekonomi
308 sid, 2000, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2000:110 Konsumentskydd vid småhusbyggande
Fritzes, Fastighetsrätt
376 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:111 IT-infrastruktur för stad och land
Fritzes, IT-rätt
278 sid, 2000, Pris: 210 SEK exkl. moms   

SOU 2000:112 Pension på institution
Fritzes, Övrigt
129 sid, 2000, Pris: 156 SEK exkl. moms   

SOU 2000:113 Branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 — En sammanfattning
Fritzes, Övrigt
225 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2000:114 Samverkan — Om gemensamma nämnder på vård- och omsorgsområdet m.m.
Fritzes, Övrigt
307 sid, 2000, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2000:115 Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet
Fritzes, Övrigt
99 sid, 2000, Pris: 107 SEK exkl. moms   

SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken — Vissa lagtekniska frågor
Fritzes, Miljörätt
130 sid, 2000, Pris: 119 SEK exkl. moms   

SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Fritzes, Offentlig rätt
217 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2000:118 Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden
Fritzes, Övrigt
107 sid, 2000, Pris: 146 SEK exkl. moms   

SOU 2000:119 Individuellt kompetenssparande — med start år 2002
Fritzes, Övrigt
459 sid, 2000, Pris: 246 SEK exkl. moms   

SOU 2000:12 Avgasrening 2000
Fritzes, Miljörätt
217 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2000:120 Förenklad kommunal utjämning
Fritzes, Offentlig rätt
197 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2000:121 Sjukfrånvaro och sjukskrivning — fakta och förslag
Fritzes, Övrigt
557 sid, 2000, Pris: 273 SEK exkl. moms   

SOU 2000:122 Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa
Fritzes, Övrigt
164 sid, 2000, Pris: 154 SEK exkl. moms   

SOU 2000:122 Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa Bilaga
Fritzes, Övrigt
164 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:123 Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige?
Fritzes, Övrigt
136 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:125 Teknik och administration i valförfarandet
Fritzes, Offentlig rätt
292 sid, 2001, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:126 Vägvalet — den narkotikapolitiska utmaningen
Fritzes, Straffrätt, Offentlig rätt
369 sid, 2001, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:127 Rättvis kommunal utjämning
Fritzes, Offentlig rätt
197 sid, 2001, Pris: 176 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 3 av 108

  © 2017 Jure AB