Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

Nr. 44 Samtycke till medicinsk vård och behandling — en rättsvetenskaplig studie
Rynning Elisabeth
Iustus, Offentlig rätt
Inbunden, 540 sid, 1994  SLUT på förlag

Nr. 43 Stödbrev — borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag
Gäverth Leif
Iustus, Förmögenhetsrätt, Skatterätt
Inbunden, 228 sid, 1994, Pris: 860 SEK exkl. moms   

Nr. 42 Modern Legal Issues — An Anglo-Swedish Perspective: Reports to the Vth Uppsala-Kings College London Colloquium, Uppsala, September 1991
Göranson Ulf
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
260 sid, 1993, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Nr. 41 Skyddsändamål och adekvans — om skadeståndsansvarets gränser
Andersson Håkan
Iustus, Skadeståndsrätt
Inbunden, 650 sid, 1993  SLUT på förlag

Nr. 40 Mot en ny kommunalrätt — om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet
Marcusson Lena
Iustus, Offentlig rätt
167 sid, 1992, Pris: 710 SEK exkl. moms   

Nr. 39 Straffrättsideologiska fragment
Jareborg Nils
Iustus, Straffrätt
Inbunden, 242 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 37 Sakkunnigbeviset — en studie rörande användningen av experter inom rättsväsendet
Edelstam Henrik
Iustus, Processrätt
Inbunden, 585 sid, 1991  SLUT på förlag

Nr. 36 Reglering och beskattning av banker — en skatterättslig studie över bankregleringens påverkan på resultatberäkningen i banker
Norberg Claes
Iustus, Skatterätt, Krediträtt
Inbunden, 355 sid, 1991, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Nr. 35 Law of Disarmament — The International Regulation of Armaments
Lysén Göran
Iustus, Internationell rätt
Inbunden, 246 sid, 1990, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Nr. 34 Vänbok till Robert Boman — Process och exekution
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 392 sid, 1990  SLUT på förlag

Nr. 33 Energirätt — en undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild inriktning på frågor om energihushållning
Michanek Gabriel
Iustus, Miljörätt, Fastighetsrätt
Inbunden, 656 sid, 1990, Pris: 1810 SEK exkl. moms   

Nr. 32 Gärningens samhällsfarlighet
af Trampe Anna
Iustus, Straffrätt
388 sid, 1990, Pris: 810 SEK exkl. moms   

Nr. 31 Förhandsbesked vid inkomstaxeringen
Bergström Sture
Iustus, Skatterätt
Inbunden, 269 sid, 1990, Pris: 417 SEK exkl. moms   

Nr. 30 Rätt och sanning
Klami Hannu Tapani
Iustus, Processrätt
117 sid, 1990  SLUT på förlag

Nr. 28 The Right to Marry and to Found a Family
Eriksson Maja K.
Iustus, Internationell rätt, Familjerätt
Inbunden, 223 sid, 1990, Pris: 456 SEK exkl. moms   

Nr. 27 Double Criminality — Studies in International Criminal Law
Jareborg Nils
Iustus, Straffrätt
155 sid, 1989, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Nr. 26 Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet
Marcusson Lena
Iustus, Offentlig rätt
Inbunden, 448 sid, 1989, Pris: 1390 SEK exkl. moms   

Nr. 25 Tillsyn över barn — En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt
Sund Lars-Göran
Iustus, Familjerätt, Skadeståndsrätt, Straffrätt
352 sid, 1989, Pris: 822 SEK exkl. moms   

Nr. 24 Partsautonomi och efter levande makes rättsställning — en internationellt-privaträttslig studie
Jänterä-Jareborg Maarit
Iustus, Internationell rätt, Familjerätt
Inbunden, 434 sid, 1989, Pris: 1290 SEK exkl. moms   

Nr. 23 Förutsättningsläran — allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter
Lehrberg Bert
Iustus, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 619 sid, 1989, Pris: 1951 SEK exkl. moms   

Nr. 22 Studier i skatterätt tillägnade Nils Mattsson på femtioårsdagen
Iustus, Festskrifter, Skatterätt
Inbunden, 221 sid, 1988, Pris: 634 SEK exkl. moms   

Nr. 20 Partsautonomins gränser — i dispositiva tvistemål och med särskild inriktning på rättsanvändningen
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
143 sid, 1988, Pris: 675 SEK exkl. moms   

Nr. 19 Beskattning och utländsk valuta
Thorell Per
Iustus, Skatterätt
Inbunden, 270 sid, 1988, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Nr. 18 Mellankommunala skatterätten 1929-1988 — skatterättsliga studier
Iustus, Skatterätt
Inbunden, 181 sid, 1988, Pris: 276 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

  © 2017 Jure AB